Londyn (Tate, An Art College, Free Press)

Londyn (Tate, An Art College, Free Press)

Podczas studiów w Londynie na Royal College of Art Konrad Pustoła zrealizował szereg prac fotograficznych. Oprócz widoków z okien znajomych studentów i studentek, które to zdjęcia antycypują późniejsze o dwa lata widoki władzy, w pełni autonomicznymi pracami były An Art College, TATE oraz Free Press. W An Art College Pustoła podejmował wątek autorstwa w sztuce oraz warunków proponowanych studentom przez uczelnię. Sfotografowany fragment ściany w kafeterii wraz z widocznymi śladami po mocowaniach i tabliczkach z podpisami jest obrazem treningu jaki przechodzą studenci szkół artystycznych przygotowywani do kariery artystycznej. Ironiczny wymiar ma również zdjęcie TATE przedstawiające ostatnią, dotyczącą współczesności część diagramu na jednej ze ścian londyńskiej Tate Modern. Do listy nazwisk kanonizowanych twórców sztuki współczesnej autor dopisał swoje imię i nazwisko.

W czasie studiów Konrad Pustoła interesował się również asamblażem oraz zdjęciami znalezionymi, co przejawia się zarówno w składkowym Free Press oraz w nieukończonym projekcie poświęconym Ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci, która w wersji elektronicznej dostępna jest w sieci. Pustoła chciał z fragmentów skanów obrazu Leonarda odtworzyć możliwie duży fragment dzieła. Wyżej wymienione cykle przedstawiane były jako prace zaliczeniowe. Pracą dyplomową przedstawioną na koniec studiów w RCA jest wyróżniona przez uczelnię seria Dark Rooms.

Drukuj