Narządy wewnętrzne miasta

Narządy wewnętrzne miasta

Rozpoczęty przez artystę cykl dotyczyć miał w założeniach miejsc nieznanych szerokiemu gronu odbiorców, w których sprawowana i egzekwowana jest szeroko rozumiana władza i gdzie podejmowane są decyzje dotyczące całego miasta. W serii miały również obrazy reprezentujące wykluczenie i niedostępną mieszkańcom infrastrukturę miejską. Trzy zdjęcia z cyklu zrealizowane zostały w Warszawie, której miała dotyczyć praca i łączą się zarówno ze zdjęciami z cyklu Uwalnianie przestrzeni, czy Zniknij nad Wisłą.

Drukuj