S(t)ymulacje

S(t)ymulacje

Szybki rozwój nowoczesnych technologii wykreował przestrzeń wirtualną, która stopniowo i niepostrzeżenie zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka. Społeczne i kulturalne konsekwencje tego faktu wciąż są jeszcze niejasne, cały czas tworzony jest język potrzebny do opisu tej nowej rzeczywistości. Metody analizy zjawiska oraz implikacje komunikacji w przestrzeni wirtualnej w Polsce prawie nie istnieją – na świecie zaś jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina.

Wykorzystując prosty interfejs komunikacyjny (czat) oraz specjalną kamerę internetową, każdy podłączony do sieci WWW może nadawać w przestrzeń wirtualną (społeczną) dowolnie przez siebie wybrany ruchomy obraz – przy jednoczesnym (choć coraz bardziej iluzorycznym) poczuciu anonimowości. W większości wypadków są to autoprzedstawienia osoby obsługującej czat i kamerę.

Świat ten jest zaskakująco różnorodny. A przy tym obala pewne stereotypy (np. że Internet jest wyłącznie domeną ludzi młodych, wykształconych, z wielkich miast), jednocześnie potwierdzając inne (np. że większości aktywności w Internecie ma zabarwienie seksualne).

Drukuj