Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu

Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu

Kibuce pomyślane były jako nowe formy osiedli niebędące ani miastem, ani wsią. Oparte na wspólnotowych zasadach – ćwiczące różne odmiany komunizmu i socjalizmu – zaprojektowane były według potrzeb niewielkich, liczących najwyżej kilkuset ludzi grup osadników. Przejście od modelu socjalnego do porządku neoliberalnego, co nastąpiło w ostatnich 25 latach, było dla wielu z nich ciężką próbą. Architektura zbudowana w logice wspólnotowości przeżywa kryzys w dobie promocji indywidualizacji i konkurencyjności. Coś, co kiedyś było materialnym dowodem wspierającym projekt wspólnotowego życia, dziś popada w ruinę. Dlatego w tytule artysta przywołał cytat z Manifestu komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Logika znikania dotyczy także przestrzeni, które swoje istnienie opierały na postulatach manifestu.

Drukuj